ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς είναι η απεικονιστική εξέταση εκλογής για παθήσεις του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων. Με το υπερηχογράφημα η ανεύρεση διόγκωσης στον τράχηλο ή συμπτώματα συμβατά με υπέρ- ή υποθυρεοειδισμό (εφιδρώσεις, νευρικότητα, μεγάλη πρόσληψη ή απώλεια βάρους, κόπωση, εξόφθαλμος) εντοπίζονται εγκαίρως.

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ | Το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς είναι η απεικονιστική εξέταση εκλογής για παθήσεις τού θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών αδένων. Με το υπερηχογράφημα η ανεύρεση διόγκωσης στον τράχηλο, ή συμπτώματα συμβατά με υπέρ- ή υποθυρεοειδισμό (εφιδρώσεις, νευρικότητα, μεγάλη πρόσληψη ή απώλεια βάρους, κόπωση, εξόφθαλμος) εντοπίζονται εγκαίρως.